Privacy

1. Introductie

Om het gebruik van Plekk voor jou mogelijk te maken, slaat Plekk een beperkt aantal gegevens over je op. Sommige van deze gegevens kunnen aangemerkt worden als ‘persoonsgegevens’, zoals je leeftijd, je geslacht of een foto van jou. Daarom houdt Plekk zich aan de geldende privacywetgeving. Het opslaan, verwerken en gebruiken van informatie en gegevens over jou door Plekk is namelijk bij wet geregeld.

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we met jouw gegevens omgaan. Door een account aan te maken bij Plekk accepteer je zonder enig voorbehoud deze privacyverklaring. Het is niet mogelijk een account aan te maken bij Plekk zonder deze privacyverklaring te accepteren. Ook zolang je Plekk gebruikt ben je akkoord met deze privacyverklaring. Als je niet meer akkoord bent met de privacyverklaring dien je je per direct uit te schrijven. Dit kan in het menu instellingen met de optie ‘Account verwijderen’.

2. Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Plekk niet verplicht is. Je maakt zelf de keuze om persoonsgegevens aan Plekk te verstrekken. Om gebruik te kunnen maken van Plekk is het verstrekken van persoonsgegevens nodig. Als je een account bij Plekk aanmaakt, waarbij je persoonsgegevens verstrekt, gaan we er bij Plekk van uit dat je gebruik wenst te maken van de functionaliteiten die we aanbieden via de app en die alleen geleverd kunnen worden met gebruikmaking van die gegevens.

Je bent onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je verstrekt aan Plekk, zowel bij je profiel als op andere plaatsen waar je informatie verstrekt en uitwisselt met andere gebruikers van Plekk. Je stelt Plekk nooit aansprakelijk voor vorderingen of andere gevolgen die het resultaat zijn van het verstrekken van bepaalde gegevens op Plekk.

3. Welke gegevens gebruikt Plekk en waarom?

Plekk gebruikt zo weinig mogelijk gegevens om de aangeboden functionaliteiten mogelijk te maken. Om fraude, misbruik en onechte profielen tegen te gaan, maken we gebruik van de Facebook API. Dit betekent dat wanneer je een account aanmaakt bij Plekk, de benodigde gegevens van je Facebook profiel overgenomen worden. Hiervoor geef je tijdens het aanmaken van je account expliciet toestemming. Ook tijdens het gebruik van Plekk kunnen er synchronisaties met je Facebook profiel plaatsvinden. Je kunt deze permissies zelf inzien en onderhouden in je privacy instellingen van je Facebook account.

Plekk gebruikt via Facebook de volgende gegevens van jou om het gebruik van Plekk mogelijk te maken:

 • Je voornaam. Dit is nodig om je aan andere gebruikers van Plekk te kunnen presenteren. Dit is een verplicht gegeven. Zonder voornaam kunnen we geen account bij Plekk voor je aanmaken. We kennen je achternaam niet.
 • Je geboorte-datum. Dit is nodig om te verifiëren dat je de minimum leeftijd hebt om van Plekk gebruik te mogen maken. Dit is een verplicht gegeven. Zonder geboorte-datum kunnen we geen account bij Plekk voor je aanmaken.
 • Je geslacht. Dit is nodig om je te kunnen presenteren aan andere gebruikers conform jouw ingestelde geslachtsvoorkeuren. Dit is een verplicht gegeven. Zonder geslacht kunnen we geen account bij Plekk voor je aanmaken.
 • Je foto-albums. Dit is nodig om je zo goed mogelijk te presenteren aan andere gebruikers. Dit is een verplicht gegeven. Zonder toegang tot je profielfoto kunnen we geen account bij Plekk voor je aanmaken.
 • Je beroep. Dit is nodig om je zo goed mogelijk te presenteren aan andere gebruikers. Dit is geen verplicht gegeven.
 • Je opleiding. Dit is nodig om je zo goed mogelijk te presenteren aan andere gebruikers. Dit is geen verplicht gegeven.
 • Je Facebook pagina-likes. We laten deze zien indien je gemeenschappelijke likes hebt met iemand op Plekk. Daarmee kom je meer te weten over andere singles en kun je beter beoordelen of jullie bij elkaar passen.
 • Je e-mailadres. Dit is nodig om Plekk in staat te stellen om contact met je op te nemen in bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) de volgende situaties:
  a. wanneer je ons een vraag hebt gesteld
  b. om de uitvoering van alle diensten van Plekk mogelijk te maken
  c. je te informeren over bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot je account
  d. in geval van (vermoeden van) een overtreding van de algemene voorwaarden
  e. om je te informeren over de producten en diensten van Plekk

Het is voor Plekk belangrijk om te weten waar je bent. Daarom vragen we bij het aanmaken van je account toestemming om je locatie te mogen weten. Zo wordt het mogelijk de juiste inchecklocaties bij je in de buurt aan te bieden wanneer je wilt inchecken. Je locatie wordt ook gebruikt om andere leden bij jou in de buurt als suggestie in je tijdlijn te kunnen plaatsen, en om je interessante inchecklocaties in de buurt te kunnen aanbieden via push notificaties. Plekk slaat je actuele locatiegegevens niet op in haar servers, maar gebruikt deze alleen op het moment dat een van deze functies actief is. We hebben dus geen database waarin terug te vinden waar je bent geweest. Je check-ins worden wél opgeslagen om ze aan anderen te kunnen tonen.

4. Wat gebeurt er met je gegevens bij Plekk?

Als je een account aanmaakt bij Plekk, slaan we de in artikel 3 gespecificeerde gegevens op, met uitzondering van je locatiegegevens. Plekk zal nooit gegevens over jou verkopen of anderszins overdragen aan derden met een commercieel doel.

Plekk kan deze gegevens wel aan een derde partij geven indien zo een partij ingeschakeld wordt voor de uitvoering van de diensten van Plekk. Zo staan je gegevens op een server en een database buiten Nederland, binnen de EU. Dergelijke derde partijen verwerken deze gegevens uitsluitend voor Plekk ten behoeve van de uitvoering van de diensten van Plekk en gebruiken de gegevens op geen enkele andere manier.

Plekk kan gegevens ook verstrekken aan derden indien de wet dit verplicht, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) in het kader van een politieonderzoek.

Plekk zorgt ervoor dat de gegevens die je gedeeld hebt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Gegevens worden beveiligd opgeslagen. Toegang tot gegevens is er uitsluitend voor degenen voor wie uit hoofde van hun functie toegang noodzakelijk is. Plekk hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van organisatorische en technische aard om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of andere vormen van onrechtmatig gebruik.

Plekk bewaart je gegevens zolang je een account hebt bij Plekk. Als je je account verwijdert, worden al je gegevens direct verwijderd en kunnen ze niet meer hersteld worden. Als je alleen uitlogt, worden je gegevens wel bewaard, zodat je weer kunt inloggen. Als je de Plekk app van je telefoon verwijdert, worden je gegevens ook niet gewist, zodat je Plekk op een ander toestel weer kunt installeren en gebruiken

5. Tot slot

Plekk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Door Plekk te gebruiken ga je akkoord met de op dat moment geldende privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te zijn van eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juli 2016. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op 25 mei 2018.

Ben je niet zeker over jouw gegevens bij Plekk? Je kunt altijd en zonder kosten inzage krijgen in de gegevens die Plekk over jou heeft en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook als je andere vragen of klachten hebt met betrekking tot je privacy, kun je contact opnemen. Plekk is bereikbaar via het contactformulier op de website plekk.com en via de Plekk App, of rechtstreeks via info@plekk.com.

De gegevens worden beheerd en verwerkt door: Plekk Nederland Kft (KvK nummer 01-09-999888, Europees BTW nummer HU24285287), gevestigd te Aradi utca 16, II / 2, 1062 in Boedapest, Hongarije.